Keresés az oldalon

Általános szerződési feltételek / ÁSZF

MELLÉKLETEK:

1.sz. Melléklett: ADATVÉDELMI és ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2. sz. Melléklet: Elállási / Felmondási nyilatkozat

 

A jelen ÁSZF tartalmazza a MIXVILL WEB ÁRUHÁZ (továbbiakban Web áruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

Jelen ÁSZF értelmében Szolgáltató, Üzemeltető az Eladó, míg a Vevő a fogyasztó, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, megrendelő, akinek az Eladó a jelen web áruházon keresztül árut ad el. A http://www.mixvill.hu honlapon keresztül forgalmazott kereskedelmi tételének értékesítésére jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók. A Vevő a vásárlás előtt, a regisztráció alkalmával, de mindenképpen a vásárlás előtt a jelen Általános Szerződési Feltételeket is elfogadja. Az Általános Szerződési Feltételek mindenki által megismerhetőek, nyilvánosak.

Web áruház címe: http://www.mixvill.hu/webshop

A web áruház üzemeltetőjének (továbbiakban: Eladó, Szolgáltató) adatai:

Cégnév: ”MIXVILL” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely címe: 4002 Debrecen,
Domokos Márton út 3.
Cégjegyzékszám: 09-09-010173

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Szerződés nyelve: Magyar
Statisztikai számjel: 13159702-4690-113-09
NAIH-129873/2017
Adószám: adó szám: 13159702-2-09
Bankszámlaszám: 10403428-34252109-00000000 A webáruházban történő rendelés esetén, amennyiben banki utalással kívánja rendezni az rendelés ellenértékét: „Kérjük, minden esetben csak a Mixvill Kft. által e-mail-ben megküldött díjbekérőre hivatkozva utaljon, mivel a rendeléséhez tartozó díjbekérő számra elengedhetetlen hivatkozni. Ellenkező esetben nem tudjuk lekönyvelni az átutalt összeget."
  

Tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: LinuxWeb Informatikai Kft. 

Cím: 4034 Debrecen, Sólyom utca 28.

Tel.: +36 20 421 48 94

E-mail: office@linuxweb.hu
 

A vállalkozás- web áruház - üzleti tevékenysége helyének postai címe: 

4002 Debrecen, Domokos Márton út 3.

A vevő panaszát az alábbi címre küldheti meg:

4002 Debrecen, Domokos Márton út 3.

telefonszám: +36-30/9 035 257

faxszám: +36-52-533-300

email cím: vevoszolgalat@mixvill.hu

 

Ügyfélszolgálat / Web áruház adatai:

Cím: 4002 Debrecen, Domokos Márton út 3.
telefonszám: +36-30/9 035 257
faxszám: +36-52-533-301
email cím: vevoszolgalat@mixvill.hu

Nyitva tartása: hétfő-péntek 8.00-16.00

Az általános szerződési feltételek elfogadása

1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Web áruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Web áruház felhasználója között.
2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Web áruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem. A regisztráció ingyenes.

A megrendelés lépései:

1. A megrendelés összeállítása  
2. A kosár használata
3. A regisztráció menete
4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
5. A megrendelés elküldése
6. A megrendelés visszaigazolása

A web áruházban történő vásárlás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, elektronikus úton történő megrendeléssel lehetséges. A megrendelés és szerződéskötés minden esetben magyar nyelven történik.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő (vásárláskor megadott) adatainak valódiságáról meggyőződjön, és amennyiben az abban foglalt adatok valódisága kétséges, megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, úgy a megrendelést törölje. A Szolgáltató megrendelést csak nagykorú, saját, bejelentett magyarországi lakcímmel, telefonszámmal és e-mail címmel rendelkező személyektől, továbbá Magyarországon bejegyzett székhellyel (kiszállítási címmel) rendelkező jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől fogad el. Más nevére szóló megrendelést a Szolgáltató nem fogad el.

A Megrendelő a Szolgáltató weblapján található, az általa megrendelés vagy ajánlatkérés szándékával kiválasztott terméket a kosárba helyezi, megjelölve ezzel egyidejűleg az általa megrendelni kívánt darabszámot. A kosár tartalmazza a Megrendelő által kiválasztott termékeket, a termékek darabszámát, egységárát, a szállítással kapcsolatos költségeket, a Megrendelő által fizetendő végösszeget. A megrendelőlap szükséges rovatainak kitöltését követően a „rendelési folyamat megkezdése" ikonra kattintva a Megrendelő leellenőrizheti az általa megadott, nevet, számlázási- és szállítási címet. Itt a szállítási címen még változtathat. Amennyiben az adatokat a Megrendelő a valóságnak és szándékának megfelelőnek találja, úgy a „tovább" ikonra kattintva tételesen látja a kiválasztott termékeket, db számot, ill. a szállítási költséget. Kivéve, ha olyan terméket rendel, amelyre súlyából vagy térfogatából adódóan, külön ajánlatot küld a Szolgáltató a szállítási díjról. Amennyiben a Megrendelő a „kosár tartalmán" változtatni kíván, azt a termék sorában lévő mennyiségválasztóban ezt meg tudja tenni, vagy a kuka ikonra kattintva, azt törölheti.

A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok Megrendelő által történt ellenőrzését követően, a "rendelés véglegesítése" ikonra kattintás Megrendelő által történő megerősítésével, ezáltal a Szolgáltató részére elektronikus úton történt elküldésével, majd a Szolgáltató írásos, elektronikus úton történő rendelés visszaigazolásával jön létre.

Ha a Megrendelő a megrendelőlapot hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap, mely tájékoztatja Megrendelőt a hiba okáról, és a kitöltési hiba folytán az ajánlati kötöttség létre nem jöttéről. A Szolgáltató a megrendelés, szerződés tényét, létrejöttét, a megrendelés tartalmát a megrendelés elküldését (a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válását) követő 48 órán belül a Megrendelő által megadott email címre történő elektronikus levél küldésével visszaigazolja a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően. Amennyiben a Szolgáltató visszaigazolása a rendelés Megrendelő által történt elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg (számára nem válik hozzáférhetővé), úgy a Megrendelő ezzel minden hátrányos jogkövetkezmény Szolgáltató felé való érvényesítése, illetve Megrendelőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül mentesül az ajánlati kötöttség, illetve a szerződéses kötelezettség alól.

A Szolgáltató megrendelés visszaigazolása minden esetben tartalmazza a Megrendelő által megrendelt termék megnevezését, mennyiségét, a szállítás és a fizetés Megrendelő által kiválasztott módját, a termék árát és a szállítási költséget, valamint a Szolgáltató által vállalt várható szállítási határidőt.

A Szolgáltató a Megrendelőt a tudomására jutást követően minden esetben haladéktalanul tájékoztatja, ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, vagy ha nem tudja azt a rendelés visszaigazolásban megadott, várható határidőben leszállítani. Szolgáltató a Megrendelőt a fenti körülményekről legkésőbb az eredeti szállítási határidőig elektronikus úton tájékoztatja a módosult szállítási határidő megjelölésével, azzal, hogy a Megrendelő ezen Szolgáltatói tájékoztatás megérkezését követő 48 órán belül jelezheti Szolgáltató felé, hogy a szállítást a módosult feltételekkel is elfogadja szerződésszerű teljesítésnek, vagy hogy a megrendeléstől el kíván állni. A megrendelés fenntartásához a Megrendelő kifejezett, elektronikus úton adott, írásbeli nyilatkozata szükséges.

A felek közötti szerződés létrejöttének időpontja a Szolgáltató megrendelés visszaigazolásának a Megrendelő email címére történő megérkezésének (hozzáférhetővé válásának) időpontja. A felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató a létrejött szerződéseket 5 évig ügyfélszolgálatán őrzi.

A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb szállítási problémáért - például, ha a Megrendelő által megadott címen a Megrendelő nem érhető el - semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy Szolgáltató a Megrendelő számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít, a megrendelőlap a Megrendelő ellenőrzése, jóváhagyása nélkül technikailag sem küldhető el a Szolgáltató részére.

Az adásvételi szerződés létrejötte:

1. Ha a Vevő megrendelést küld a Web áruház oldalain, és a Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között.
    (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

 

A termék lényeges tulajdonságai

Az Eladó által megvételre kínált, árukatalógusában szereplő és a Vevő által megrendelhető, megvásárolható termékek köre az Eladó web áruházában tekinthető meg, míg az egyes termékek specifikációja és ára az adott termékre kattintva érhető el. A termékek specifikációja tartalmazza a termék lényeges tulajdonságát. Az Eladó által forgalmazott valamennyi termék megfelel a  vonatkozó mindenkori hatályos jogszabálynak megfelel. A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

Árak

A web áruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak.

Az Eladó fenntartja a web áruházban feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a Web áruházban való megjelenéssel lép hatályba. Az Eladó garantálja, hogy a felek közötti ajánlati kötöttség és annak Eladó részéről történt elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Az Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra.
Ilyen esetekben az Eladó nem köteles a terméket a weboldalon feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában felajánlja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő döntése szerint vagy megrendeli a terméket a helyes áron, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény Eladó felé való érvényesítése, illetve Vevőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától.

Kiszállítás, személyes átvétel

1. Szállítási határidő: A raktárkészleten lévő, megrendelt áru esetén határidő a visszaigazolástól számított 1-5 munkanap. A szállítási cím a számlázási címtől eltérhet. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani. A megrendelt áruk kiszállítása az Eladó által kiválasztott futárszolgálat, illetve szállító társaság igénybevételével történik.

Fiók üzleteinkben való átvétel csak előreutalás esetén lehetséges!

​Nem szállítjuk ingyenesen az akcióban résztvevő termékeinket.

 

2018. 01. 30-tól VÁLTOZTAK A SZÁLLÍTÁSI DÍJAK!

Az általános, normál csomagokra vonatkozó szállítási díj: bruttó 1.725 Ft

Felhívjuk figyelmét, hogy a webáruházunkban feltüntetett árakon való vásárlás esetén, a bruttó 20.000Ft feletti rendeléseket INGYENESEN kiszállítjuk! 

A fenti szállítási költségeket nem lehet alkalmazni, az egyedi szállítási díjjal szállítható termékekek rendelése esetén.

Nagykereskedelmi partnereink rendeléseit nettó 100.000 Ft felett szállítjuk INGYENESEN.

 

A normál csomagküldeményekről ill. az ezt meghaladó terjedelmes, vagy egyedi csomagok méretéről, valamint többlet- és kiegészítő díjaikról, szolgáltatásokról IDE kattintva tájékozódjon!

2. Egyedi szállítási díjak

Az ingyenes kiszállítás és a fenti díjak alól kivételt képeznek az alábbi "Egyedi szállítási költséggel szállítható" termékek:

- nem a normál csomag kategóriába tartozó termékek (kiterjedésének egyik oldala sem haladhatja meg a 75cm-t ill. a három oldal összértéke a 200cm-t és a 40kg-ot) (pl.: kábelcsatornák, védőcsövek, földelésbevezetők, stb.)

- törékeny termékek (pl.: üveg lámpabúrák stb.)

- betontermékek (pl.: betongúla, betonlap)

- gipszek

- raklapos küldemények

- kábelek, vezetékek, tekercses acél termékek (Csak egész tekercsben rendelhetőek!)

Ezekre a termékekre, a vevő által megadott cím és időpont után, szállítási árajánlatot adunk.

Nem egész tekercs kábelek, vezetékek értékesítése

Továbbá tájékoztatjuk, hogy amennyiben a web áruházunkban leadott megrendelésében, nem egész tekercsben – hanem vágott – vásárol kábelt, vezetéket, úgy az online ár +20% vágási díjat számolunk fel. 
Ezt a rendelést előreutalással kell kiegyenlíteni. Ehhez rendszerünk díjbekérőt küld, a megadott e-mail címre. Kérjük csak a díjbekérő érkezését követően utaljon, hivatkozva annak számára!
A vágott kábeleket, vezetékeket egyedi gyártású termékként kezeljük, melyet csak az Ön kívánságára vágtuk a kért méretre, így ezt a későbbiekben nem vesszük vissza.

 

Továbbá a led szalagok értékesítése is csak egész (5m) tekercsekben történik.

Díjmentes ill. a többlet- és kiegészítő szolgáltatások díjairól, a raklapos szállításhoz igénybe vehető többlet- és kiegészítő szolgáltatások díjairól, valamint az alkalmazott méretkategóriákról ide kattintva tájékozódhat.

A rendelések leadási határideje, munkanapokon 13:00. A raklapos szállítás esetén a szállítási határidő +1 munkanappal megnőhet.

3. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.A házhoz szállítás díja a Magyarországon belüli szállítási címre történő, egyszeri kiszállításra érvényes.
Ha a Vevő hibájából nem történik meg az áru átadása (Például a Vevő az ismételt kiszállítás díját köteles megtéríteni, még akkor is, ha az egyébként ingyenes lenne. Amennyiben egy címről, vagy azonos Vevőtől két vagy több alkalommal kerül sor sikertelen kézbesítésre, ezen Megrendelőtől, illetve ezen címre a Szolgáltató a továbbiakban csak előre fizetés esetén küld újabb árut, melyről a Szolgáltató a Megrendelőt a megrendelés visszaigazolására irányadó feltételek szerint tájékoztatja.
A Megrendelő köteles a termék csomagolásának sértetlenségét átvételekor ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Kicsomagolás után  megfelelő teljesítés esetén a terméket a szállítólevél aláírásával átvenni, elismerve ezzel a teljesítés tényét, helyét és időpontját. Ennek megtörténte esetén a Szolgáltató hiányosságokra vonatkozó kifogást nem fogad el. A Szolgáltató minden esetben megfelelően gondoskodik a csomag megfelelő, szállításra alkalmas csomagolásáról. Amennyiben a Megrendelő átvételkor a csomagon bármilyen látható sérülést tapasztal, jogosult az átvételt megtagadni, mely tényt a megtagadás okának feltüntetésével a szállítólevélen fel kell tüntetni, a Megrendelőnek pedig alá kell írni. A szállítás során keletkezett károkért a szállítót terheli a felelősség, a Szolgáltató és a mindenkori szállító között, külön fennálló szerződés szerint

Lehetséges fizetési módok

  1. utánvéttel
  2. banki átutalással (díjbekérő alapján, előre utalással) Fióküzletben történő átvétel esetén, minden esetben a rendelés összértékét előreutalással kell fizetni.
    „Kérjük, minden esetben csak a Mixvill Kft. által e-mail-ben megküldött díjbekérőre hivatkozva utaljon, mivel a rendeléshez tartozó díjbekérő számra elengedhetetlen hivatkozni. Ellenkező esetben nem tudjuk lekönyvelni az átutalt összeget."

Elállási jog/felmondási jog (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint):

Figyelem, az alábbiakban leírtak, csak a fogyasztókra vonatkoznak, melyek nem alkalmazhatóak, cégekre, közületekre, jogi személyekre, stb.
Az elállás/felmondási jog attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. 
Több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor az elállási/felmondási jogot attól a naptól „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon, Web áruházon keresztül vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: MIXVILL Kft. 4002 Debrecen,
Domokos Márton út 3.
Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. (2.sz melléklet)
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát, a www.mixvill.hu oldalon, belépve a saját profiljába és a kívánt rendelés kiválasztása után, a „Rendelés visszavonása” ikonra kattintva.

Ön internetes oldalunkon is [www.mixvill.hu] kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek. Ezt a profiljában is látni fogja a rendelés állapotának mezőjében. Megjelenik egy „Visszavonási kérelem alatt”, majd elfogadás után a „Törölve” felírat. Letöltheti pdf formátumban, melyet ki is nyomtathat magának, valamint a online áruház webes felületéről, elektronikus úton elküldheti saját magának ill. az Eladónak is.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli. A termék visszaküldésének közvetlen költségét – azaz a szállítási díjtáblázatban feltüntetett összegen. Mely elérhető a „Szállítással kapcsolatos tudnivalókban a „csomagküldési díja” linken keresztül.  „Abban az esetben, ha Ön hibás terméket kapott és ezt a Mixvill Kft. központi telephelyére visszaküldte, továbbá a bevizsgálást követően a hiba bebizonyosodik, a visszaküldés díját a Mixvill Kft. Önnek visszautalja (vagy levásárolhatja).
Amennyiben Ön csereterméket kér, és ezt nem valamely fióküzletünkben teszi, hanem postai úton kéri, abban az esetben a cseretermék visszaszállítási díját Ön fizeti. A termék, központunkba való visszaérkezését követően, amennyiben a hiba bebizonyosodik, azaz a garanciális igénye valós, úgy a hibás terméket, cseréljük és postázzuk a csereterméket. Visszautaljuk (vagy levásárolhatja) az előzetesen megfizetet szállítási költséget, valamint a cseretermék Ön felé történő szállítási díját is a MIxvill Kft. állja.”

 

Ha üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében a terméket a szerződés megkötésekor a fogyasztó otthonába szállították és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel, úgy a terméket, a terméket saját költségünkön magunk fuvarozzuk vissza.
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működéséhez szükséges használatot meghaladó, vagy nem rendeltetésszerű használat miatt következett be.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a MIXVILL Kft. adta, illetőleg nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Viszont ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
A Szolgáltató hibás teljesítés esetén, Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján 1 év jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Viszont ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

3. Szavatossági igény bejelentésének módja

1. Személyes bejelentés
A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónáltónál (4002 Debrecen,
Domokos Márton út 3.). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
- a vásárló nevét, címét,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
- a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.
A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

2. Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (postacím: 4002 Debrecen,
Domokos Márton út 3.) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe: vevoszolgalat@mixvill.hu).A levélnek tartalmaznia kell:
- a vásárló nevét, címét,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

A Szolgáltató az általa értékesített ÚJ termékekre vonatkozó igényérvényesítési jogszabályok:
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
- Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú Kormányrendelet,
-A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.

Fontos, hogy a megrendelt termék átvételekor, de legkésőbb az átvételt követő munkanapon belül- ez esetben a megadott email címre küldi meg az Eladó a bizonylatot) kapott ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot őrizze meg a szavatossági jogok érvényesítéséhez.

Amennyiben a fennálló jogvita, panasz nem vagy nem a Vevő igényének megfelelően rendeződött, úgy további panaszával a Vevő fordulhat:
- vagy a lakóhely szerinti hivatalhoz. Az alábbi kormányzati weboldalon találjuk az illetékes járási hivatalok elérhetőségeit.
- vagy a Vállalkozás székhelye szerint illetékes Békéltető Testület Békéltető Testülethez fordulhat, melynek elérhetőségei:
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
E-mail cím: info@hbkik.hu;

- vagy az Európai Bizottság az 524/2013/EU rendelettel összhangban egy interaktív weboldalt (online vitarendezési platform) hozott létre az online ügyletekkel kapcsolatos jogviták bírósági eljáráson kívül rendezésére. Az Európai Bizottság online vitarendezési platformját a következő linkre kattintva érheted el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

A Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából eredő követelésének bíróság előtti jogérvényesítésére a Polgári Törvénykönyv és a Polgári perrendtartás szabályai szerint.

Jogi Nyilatkozat:

1. A személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulás:
Tájékoztatjuk, hogy a hírlevélre történő feliratkozást egyben hozzájárulásnak tekintjük személyes adatai kezeléshez, az adatkezeléssel kapcsolatban további információt a www.mixvill.hu weboldalon, az Adatkezelési Tájékoztató menüpontban kaphat.

2. A Vevő és a Szolgáltató közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A Vevő és Szolgáltató között jelen ÁSZF körében létrejött szerződésekből eredő jogviták tekintetében felek kikötik a Debreceni Járásbíróság, illetve Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét.

3. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a honlapunkon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, írások, és grafikák, illetve a honlap Ön képernyőjén megjelenő kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései értelmében védelem alatt állnak.

4. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a honlapon megjelent egyes képek esetenként csupán illusztrációk, - ezt az adott kép mellett „A kép illusztráció” szöveggel jelezzük. Kérjük, hogy a termék megrendelésekor legyen figyelemmel arra, ha a készülék valós képe nem a weboldalon megjelent kép, mert ebben az esetben az átvételt követően erre vonatkozó panaszt nem áll módunkban elfogadni.

5. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a honlapon feltüntetésre kerülő, a termékre vonatkozó műszaki adatok, a termékleírás, specifikációk, így a tartozékok megjelölése csupán tájékoztató jellegű információ, mely adatokat a beszállítóink bocsátanak rendelkezésünkre. Így ezen információk megfelelőségéért, teljességéért felelősséget nem vállalunk!

A Szolgáltató kizárólag a megrendelést visszaigazoló e-mailben visszaigazolt árért és árumennyiségért vállal felelősséget, a fentiek szerinti esetleges hibás kiírások esetén a Szolgáltató nem köteles a hibás kiírásnak megfelelően teljesíteni a megrendelést.

6. A weboldal tartalmaz olyan linkeket, melyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek át. Ezek további szolgáltatók tevékenységéért, megjelenített információiért Szolgáltató nem vállal felelősséget, a Vásárló ezen oldalakat saját felelősségére használja.

7. Az általános szerződési feltételek megváltoztatására Szolgáltató egyoldalúan jogosult, a megváltoztatott ÁSZF a weboldalon történő közzététellel lép hatályba.

 

Mellékletek:

1.sz. Melléklet:

ADATVÉDELMI és ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ megtekinthető IDE kattintva.

 

2. sz. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozat

LETÖLTÉS

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: MIXVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
4002 Debrecen,
Domokos Márton út 3.
telefonszám:+36-52-533-300
faxszám: +36-52-533-301
e-mail cím: vevoszolgalat@mixvill.hu

Alulírott:     …………………….  ( név) ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:……………………………………….. (megrendelés száma)
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:  .............................
A fogyasztó(k) neve:…………………………...
A fogyasztó(k) címe:………………………………….

A szolgáltató tájékoztatója:
Ön internetes oldalunkon is [www.mixvill.hu] kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.”vagy több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.
Az elállás/felmondási jog attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ön köteles számunkra vagy .……………... [illessze be a termék átvételére Ön által feljogosított személy nevét és postai címét, ha van ilyen személy] számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét a vevő viseli.
Ha üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében a terméket a szerződés megkötésekor a fogyasztó otthonába fuvarozták és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: A terméket saját költségünkön magunk fuvarozzuk vissza.
A termék visszaküldésének közvetlen költségei a vevőt terhelik. A költségek megtalálhatóak az ÁSZF - Kiszállítás, személyes átvétel bekezdésben.
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt......................................................