Keresés az oldalon

Lemondási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa el a Mixvill Kft. részére)

Címzett: MIXVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

4002 Debrecen, Domokos Márton út 3.
telefonszám:+36-52-533-300
faxszám: +36-52-533-301
e-mail cím: vevoszolgalat@mixvill.hu

Alulírott:…………………….  ( név) ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:……………………………………….. (megrendelés száma)

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:  .............................

A fogyasztó(k) neve:…………………………...

A fogyasztó(k) címe:………………………………….

A szolgáltató tájékoztatója:

Ön internetes oldalunkon is [www.mixvill.hu] kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.”vagy több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Az elállás/felmondási jog attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ön köteles számunkra vagy .……………... [illessze be a termék átvételére Ön által feljogosított személy nevét és postai címét, ha van ilyen személy] számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ha üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében a terméket a szerződés megkötésekor a fogyasztó otthonába fuvarozták és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: A terméket saját költségünkön magunk fuvarozzuk vissza.

A termék visszaküldésének közvetlen költségei a vevőt terhelik. A költségek megtalálhatóak az ÁSZF - Kiszállítás, személyes átvétel bekezdésben.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt......................................................

 

LETÖLTÉS Microsoft WORD-ben.